Návrh na vloženie nového slova do PixWords nápovedy.

Táto nápoveda obsahuje veľa slov, ale pár nám ich chýba. Pošlite nám slovo, ktoré nám chýba v nápovede.

Všetky slová sú ručne skontrolovaná a je nutné, aby obsahovala diaktiriku. Do nápovedy je vložíme najčastejšie do 24 hodín. Ďakujeme.

Váš návrh nového slova pre nápovedu

Zde vložte navrhované slovo: